top of page

کودکستان

برای أطفال ١ الی ٦ سال

کودکستان برای أطفال بین یک الی شش ساله می‌باشد. کودکستان باید برای همه اطفالی که به آنجا می‌روند جالب، امن و آموزنده باشد. کودکستان و دیگر خدمات تربیوی أطفال داوطلبانه است. مقصد آن است که والدین امکان تطبیق همزمان وظایف خود بحیث پدر یا مادر با وظایف کاری خود را پیدا کرده بتوانند، و همچنان مراکزی برای تشویق و پیشرفت أطفال ارائه گردد.

کودکستان باید مشوق خلاقیت، کنجکاوی و اعتماد بنفس طفل باشد. طفل باید امکان رشد توانایی‌‌های خود در اکتشاف، برقراری تماس و انعکاس نظرات خود، را بیابد. مراکز تربیوی باید طفل را تشویق کنند تا خودش ابتکار شروع فعالیت‌هایی را در دست گیرد و مسئولیت بپذیرد و همچنان به آنها امکان دهد هم بطور مستقل و هم همراه با دیگران کار نمایند.

مربیان باید أطفال را تشویق نموده و از آنها بخواهند ایده‌های خود و دیگران را امتحان نمایند، مشکلات را حل کنند و ایده‌ها را عملی کنند. طفل بعنوان مثال از طریق بازی، آواز خواندن، تحرک، همکاری، رسامی و کشف طبیعت اینکار را انجام داده می‌تواند. در کودکستان به أطفال غذا داده می‌شود و این امر جزوی از کار آموزشی می‌باشد. یکی از وظایف مهم کودکستان ایجاد امنیت و روابط خوب با طفل و سرپرستان می‌باشد.


کودکستان‌های کمونی و مستقل

کودکستانها هم بصورت کمونی و هم مستقل می‌باشند. کودکستان‌های مستقل بعنوان مثال بصورت تعاونی والدین یا تعاونی خصوصی، از طرف یک انجمن یا یک شرکت سهامی، مدیریت شده می‌تواند.

این کمونها هستند که مسئولیت دارند جای کافی در کودکستان‌های کمون متناسب با نیازها و تعداد أطفال ارایه گردد. کمون همچنان مسئولیت دارد این امر را کنترل نماید که فعالیت‌های کودکستان‌ها دارای شرایط لازم از نظر کیفیت مناسب و امنیت باشد. قوانین معتبر برای کودکستان‌های مستقل مشابه کودکستان‌های دولتی می‌باشد.

چه کسانی به کودکستان می‌روند؟

هزینه‌ها12 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page