top of page

Centrum för flerspråkighet 

CFF logo

Centrum för flerspråkighet är en central enhet inom Västerås Stad som organiserar modersmålsundervisning för alla elever med annat modersmål än svenska i åldrarna förskoleklass till gymnasiet. Modersmålsundervisning är ett eget ämne som bedöms som andra skolämnen. I grundskolan är det föräldrarna som via blankett anmäler modersmålsundervisning för sitt barn. På gymnasiet är det rektor som gör beställningen. I dagsläget studerar ca 4000 elever sitt modersmål vis oss.

Vi erbjuder också studiehandledning för nyanlända elever i ordinarie ämnesundervisning. Det är rektor på elevens skola som ansvarar för att beställa stödet och klasslärare som har det yttersta ansvaret.

På centrum för flerspråkighet arbetar idag ca 150 medarbetare med 40 olika språk. Vi har tre chefer och två administratörer på plats i våra lokaler i Gamla Rådhuset, Fiskar torget 2.

Modersmol
bildar
farsidari
farsidari

Gymnasieskolans program

Uppmaningar från Smittskyddsläkaren

farsidari
بت بامیان

Lär känna Afghanistan

Lär känna människorna maten och traditionerna

Blanketter 

Extra Lännker

Anmälan om modersmålsundervisning

Stöds material 

Det Svenska skolsystemet

bottom of page